Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe zachęcamy do zapoznania się z listą naszych usług oraz zgłaszania zainteresowania następującymi pracami:

 • projektowanie, budowa i eksploatacja przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • eksploatacja obiektów wod-kan, w tym na przykład instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie danej działki, studni kanalizacyjnych oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
 • lokalizacja wycieku na przewodach wodociągowych,
 • naprawa przyłączy wodociągowych, 
 • lokalizacja trasy przewodów wodociągowych, skrzynek i pokryw,
 • pomiar ciśnienia wody z rejestracją danych,
 • rozmrażanie przewodów i przyłączy wodociągowych, 
 • dezynfekcja i płukanie instalacji wodociągowej, 
 • czyszczenie studni wodomierzowej, 
 • usługi wodomierzowe, w tym naprawy i legalizacje wodomierzy, 
 • przegląd sieci lub przyłącza kanalizacyjnego, 
 • przegląd kamerą TV na sieci lub przyłączu kanalizacyjnym, 
 • czyszczenie kanalizacji, 
 • naprawa kanalizacji, w tym remonty kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
 • badanie szczelności instalacji kanalizacji wewnętrznej, 
 • doradztwo technologiczne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
 • badania wody i ścieków. 
   

Czy wiesz, czym jest usługa eksploatacji obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych? Polega ona na zapewnieniu sprawności i właściwego funkcjonowania obiektów wod-kan poprzez:

 • prowadzenie nadzoru,
 • przeprowadzanie przeglądów technicznych,
 • wykonywanie prac konserwacyjnych,
 • dokonywanie niezbędnych, bieżących napraw,
 • wykonywanie czyszczeń i płukań. 

MWiK na rzecz swoich odbiorców może świadczyć usługi eksploatacyjne między innymi na: sieciach kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie danej działki (z wyłączeniem instalacji w budynkach) i studniach kanalizacyjnych. Posiadasz obiekt wod-kan spoza listy, a chętnie przekazałbyś go profesjonalistom do eksploatacji? Skontaktuj się z nami i przedstaw swoje oczekiwania! Przeprowadzimy wizję lokalną i opracujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

Zapraszamy do współpracy.

Do góry