Hotele, restauracje, lokale gastronomiczne

Hotele, restauracje, lokale gastronomiczne

Odpowiadamy na potrzeby bydgoskich hoteli, restauracji i lokali gastronomicznych. Wykonujemy następujące prace:

 • projektowanie, budowa i eksploatacja przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, 
 • eksploatacja obiektów wod-kan (na przykład: instalacje wodociągowe i kanalizacyjne zlokalizowane na terenie danej działki, studnie kanalizacyjne, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, studnie głębinowe), 
 • pomiar ciśnienia wody z rejestracją danych,
 • lokalizacja trasy przewodów wodociągowych, skrzynek i pokryw,
 • rozmrażanie przewodów i przyłączy wodociągowych, 
 • dezynfekcja i płukanie instalacji wodociągowej, 
 • lokalizacja wycieku na przewodach wodociągowych, 
 • naprawa przyłączy wodociągowych, 
 • czyszczenie studni wodomierzowej, 
 • usługi wodomierzowe, w tym naprawy i legalizacje wodomierzy, 
 • przegląd sieci lub przyłącza kanalizacyjnego, 
 • przegląd kamerą TV na sieci lub przyłączu kanalizacyjnym, 
 • czyszczenie kanalizacji, 
 • naprawa kanalizacji, 
 • badanie szczelności instalacji kanalizacji wewnętrznej, 
 • przegląd kamerą TV studni głębinowej do 100 m,
 • pomiar zalegania zwierciadła wody podziemnej w studni lub piezometrze,
restauracja
 • pobór próbek wód podziemnych ze studni lub piezometru, 
 • wykonanie operatu wodnoprawnego na pobór wód podziemnych,
 • wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód do wód lub wód do gruntu, 
 • projekt rekultywacji, 
 • badania wody, ścieków i osadów,
 • nadzór technologiczny nad procesami uzdatniania (kondycjonowania) wody, dodane
 • doradztwo technologiczne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, 
 • nadzór technologiczny nad procesem oczyszczania ścieków i przeróbką osadów ściekowych,
 • nadzór nad eksploatacją urządzeń wod-kan, 
 • tworzenie instrukcji użytkowania urządzeń wod-kan, 
 • tworzenie i weryfikacja projektów technologicznych wraz z formułowaniem wytycznych dla koniecznych remontów lub modernizacji,
 • doradztwo w zakresie realizacji i rozliczania inwestycji.

   

Jeśli zastanawiasz się, czy gospodarka wodno-ściekowa w Twoim lokalu jest właściwie zorganizowana, urządzenia wod-kan odpowiednio wykorzystywane, a nowe projekty technologiczne z obszaru wod-kan pasują do profilu Twojej działalności, zgłoś się do nas. Możesz liczyć na nasze pełne wsparcie. Skontaktuj się z nami. Razem rozwiążemy trapiące Cię problemy i ograniczymy ryzyko pojawienia się problemów z wodą i ściekami w Twoim hotelu, restauracji czy lokalu gastronomicznym.

Zapraszamy do współpracy.

Do góry