Użytkownicy studni głębinowych i szamb

Użytkownicy studni głębinowych i szamb

Jako MWiK dbamy także o potrzeby i bezpieczeństwo mieszkańców, którzy jeszcze nie korzystają z miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Użytkownikom studni głębinowych, pomp, stacji uzdatniania wody oraz zbiorników na nieczystości (szamb) oferujemy bogaty wybór usług specjalistycznych, wśród których znajdują się między innymi:

 • eksploatacja obiektów wod-kan, w tym na przykład studni głębinowych,
 • opracowanie operatu wodnoprawnego na pobór wód podziemnych, 
 • opracowanie wniosku o ustanowienie stref ochronnych dla ujęcia wody, 
 • przegląd kamerą TV studni głębinowej do 100 m,
 • czyszczenie studni głębinowej, 
 • pomiar zalegania zwierciadła wody podziemnej, 
 • pobór próbek wód podziemnych,  
 • diagnostyka, naprawa lub wymiana pompy głębinowej, 
 • doradztwo technologiczne w zakresie uzdatniania wody, 
 • badanie szczelności szamba do pojemności 5m3, 
 • badania wody, ścieków i osadów. 
   

Priorytetem MWiK-u jest dbanie o jakość wody pitnej, dlatego w naszych działaniach nie zapominamy także o potrzebach osób korzystających z wody studziennej. Czy wiesz, jakie obowiązki spoczywają na użytkownikach studni? Szczegóły znajdziesz przy opracowywaniu wniosku o ustanowienie stref ochronnych dla ujęcia wody.

 

Jednocześnie zachęcamy do podłączenia posesji do sieci miejskiej. Najkorzystniej podłączyć się, gdy w rejonie nieruchomości prowadzimy planowane inwestycje związane z budową sieci, które pozwalają na jednoczesne wykonanie dla Ciebie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego. Wówczas koszt budowy przyłącza jest zazwyczaj niższy niż w przypadku samodzielnego wykonywania prac w późniejszym terminie.

Jeżeli sieć miejska już powstała, polecamy skorzystanie z naszej usługi projektujemy i budujemy, w ramach której kompleksowo przeprowadzamy wszystkie etapy prac, od wydania warunków technicznych, przez przejście całej drogi urzędowej, pozyskanie wymaganych pozwoleń, map i uzgodnień, opracowanie projektu, aż po budowę i uruchomienie przyłącza.

Zapraszamy.

Do góry